PLAN POŁĄCZENIA

z dnia 31 sierpnia 2022 r

Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością:

MODENA GROUP z siedzibą w Katowicach

(Spółka Przejmująca)

oraz

MODENA BESKIDY Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

z siedzibą w Katowicach

(Spółka Przejmowana)

Katowice, dnia 31 sierpnia 2022 r.

W tym celu rozpoczęta została procedura prawna. Poniżej publikujemy Plan Połączenia obu Spółek